IT Project Manager

Data: 17/02/2017

Zakres odpowiedzialności:

 • Tworzenie harmonogramu prac projektu i nadzór nad jego realizacją;
 • Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji projektu;
 • Kierowanie zespołem projektowym;
 • Koordynowanie prac wykonawców;
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie;
 • Zarządzanie budżetem projektu;
 • Przygotowywanie raportów z realizacji projektu i nadzór nad tworzoną dokumentacją
 • Kontrolowanie terminowej realizacji kolejnych etapów projektu.

Wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację z osobami anglojęzycznymi;
 • Znajomość technologii IT w stopniu wystarczającym do prowadzenia projektów specjalistycznych, komunikacji z administratorami systemów, developerami;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Bardzo dobra organizacja i dyscyplina pracy.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV tutaj

  Do CV prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883)".

Data: 17/02/2017