Account Manager

Data: 07/04/2017

Zakres odpowiedzialności:

 • Nadzór nad całokształtem prowadzonych projektów dla powierzonych klientów,
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy przy współtworzeniu zintegrowanych rozwiązań dla obsługiwanych klientów,
 • Nadzór nad przebiegiem projektów oraz kontrola kosztów i realizacji założonych wskaźników,
 • Nadzór nad całokształtem operacyjnego i biznesowego kontaktu z klientem w zakresie prowadzonych dla niego projektów/kampanii,
 • Aktywny udział w przygotowywaniu projektów nowo biznesowych,
 • Budowanie długofalowych partnerskich relacji z klientem oraz pozostałymi partnerami biznesowymi,
 • Zarządzanie podległym zespołem:
 • wyznaczanie celów dla zespołu oraz stały monitoring stopnia ich realizacji,
 • delegowanie zadań adekwatnie do kompetencji i stopnia obciążenia pracą poszczególnych członków zespołu,
 • bieżące motywowanie i wspieranie pracowników w osiąganiu stawianych im celów oraz rozwoju kompetencji i potencjału.

Oczekujemy:

 • Minimum 1,5 roku doświadczenia na podobnym stanowisku w agencji kreatywnej,
 • Szerokiej wiedzy z zakresu mediów Digital,
 • Znajomości metodologii planowania projektu,
 • Znajomości narzędzi do analizy Social Media,
 • Dobrej znajomości jęz. angielskiego w mowie i piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV/portfolio tutaj

Do CV prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883)".

Data: 07/04/2017