News

20/07/2017

MEC: „Wiadomości” rządzą na Podlasiu, „Fakty” na Śląsku

Flagowe programy informacyjne TVN i TVP1 z różnym powodzeniem walczą o widownię w województwach Polski.

Więcej

20/07/2017

MEC: osoby 50+ występują w niespełna 5 proc. reklam i czują się marketingowo zaniedbane

W mniej niż co 20-tym spocie telewizyjnym występuje osoba w wieku 50+

Więcej

20/07/2017

MEC: klienci platform i kablówek zaniepokojeni zmianami przepisów; rynek płatnej TV straci 1,5 mln klientów?

Nowe regulacje dotyczące sposobu egzekwowania abonamentu budzą duży sprzeciw klientów płatnej telewizji – szczególnie Cyfrowego Pols...

Więcej

MEC: media publiczne za darmo i z reklamami; jeśli abonament lub opłata to do 10 złotych miesięcznie

Data: 02/02/2016Model finansowania mediów publicznych powinien się zmienić – uważa blisko 60 proc. internautów zbadanych przez MEC.  Ponad połowa twierdzi, że media publiczne powinny być w całości finansowane z reklam. Dwie trzecie badanych uważa, że obecnie nie warto płacić abonamentu za publiczne radio i telewizję: pokazuje badanie MEC.

Obecny model finansowania mediów publicznych nie cieszy się dużym poparciem Polaków z dostępem do internetu - wynika z badania MEC. Blisko 60 proc. twierdzi, że aktualny model powinien się zmienić, aprobuje go jedynie co piąty badany.

Ponad połowa widzów twierdzi, że media publiczne powinny być w całości finansowane z reklam, a co czwarty – że to stacje komercyjne powinny płacić podatek na funkcjonowanie mediów publicznych. Mniejsze, bo tylko kilkunastoprocentowe poparcie ma wśród widzów pozostawienie abonamentu w obecnej formie, lecz obniżenie jego wysokości. Zaledwie 7 proc. badanych uważa zaś, że abonament bądź inna forma opłaty mogą być wyższe niż dziś, ale w zamian za poprawę jakości programów w mediach publicznych.

- Z dużą uwagą obserwujemy sytuację w mediach publicznych i ciekawi byliśmy jak różne kwestie związane z ich funkcjonowaniem postrzegają sami odbiorcy. To badanie nie wyraża naszego stanowiska w sprawie reformy mediów publicznych, ale być może będzie kolejnym punktem w dyskusji nad ich przyszłym kształtem – mówi Izabela Albrychiewicz, prezes MEC.

W badaniu agencji 35-proc. respondentów twierdziło, że media publiczne powinny emitować reklamy. Niemal identyczny odsetek widzów uzależnia obecność reklam od wysokości opłat ponoszonych przez widzów. Co piąty badany nie widzi miejsca dla reklam w mediach publicznych.

Akceptacja dla reklam rośnie wśród badanych, jeśli ich obecność jest przedstawiona jako alternatywa wobec konieczności płacenia. Gdyby widzowie mieli wybór: płacić za media publiczne więcej niż obecnie i mieć je wolne od reklam bądź mieć je darmowe, ale z reklamami, ponad 60 proc. wybrałoby ten drugi scenariusz. Ponad 2/3 badanych byłaby nawet skłonna zaakceptować przerywanie programów reklamami pod warunkiem, że nie obowiązywałyby żadne opłaty za media.

Tylko 17 proc. zbadanych przez MEC widzów uważa, że warto obecnie płacić abonament na media publiczne. Dwie trzecie badanych ma przeciwne zdanie.

A jaką wysokość opłat akceptowaliby badani za media publiczne w obecnym kształcie i składzie (anteny Telewizji Polskiej i Polskiego Radia)?

Blisko 40 proc. badanych – do 10 zł. Miesięcznie, zbliżony odsetek badanych nie byłby skłonny uiszczać dobrowolnie żadnej opłaty. Ich opór nieznacznie by się zmniejszył, gdyby media publiczne nie emitowały reklam. W takim scenariuszu 31 proc. badanych nadal nie byłaby skłonna płacić za media publiczne, większy jest jednak odsetek tych, którzy twierdzą, że wyasygnowaliby na ten cel więcej niż 10 zł miesięcznie.

 

Badanie realizowane było w dniach 25-26 stycznia na próbie 1 tys. respondentów, z pomocą wywiadów internetowych, realizacja MEC z wykorzystaniem panelu SW Research.

Dodatkowe informacje:

Joanna.Nowakowska@mecglobal.com

Data: 02/02/2016