Marzena Siemińska Dyrektor ds. Handlowych P.P.F. Hasco-Lek S.A.

“Wyniki dotychczasowej współpracy zarówno w zakresie jakości jak i parametrów kosztowych skłoniły nas do powierzenia MEC obsługi kolejnych budżetów”