Joanna Mączka Head of Marketing Services Nivea Polska

„Najbardziej cenie MEC za nieustające zaangażowanie w nasz biznes, brak dystansu, wsparcie, otwartość i gotowość do zmian."